Největší posluchárna v novém

Posluchárna č. 256, která je ve společném užívání naší fakulty a fakulty strojní, byla po náročné rekonstrukci dne 3. 10. slavnostně uvedena do provozu za přítomnosti rektora ČVUT, děkanů obou fakult a řady dalších hostů.

Pravidelná výuka studentů FEL se do posluchárny vrací od 8. 10. 2012.

Za obsah odpovídá: