Uvítací večírek pro prváky

Na úvod akademického roku Elektrotechnické fakulty ČVUT uspořádalo v úterý 18. září odd. vnějších vztahů - PR FEL Uvítací večírek pro prváky. Nikoliv upjatou přednášku o poměrech na fakultě, nikoliv školometskou schůzi s varovně zdviženým ukazováčkem, ale neformální setkání studentů, čerstvých prváků, navzájem, s lehkým drinkem a za doprovodu rytmické hudby v inspirativním prostředí kavárny Traverza v Technické knihovně ČVUT, s přímým vstupem děkana fakulty na úvod a s doktorandy a pohotovým moderátorem svěže podanými informacemi o možnostech studia na FEL.

"Na základě svého vlastního rozhodnutí jste nyní na nejlepší vysoké škole v České republice, jste na prestižní fakultě ČVUT, jejíž absolventský titul je ve světě uznáván a ceněn . Že to bylo rozhodnutí správné a smysluplné poznáte všichni vy, kteří jste se opravdu "rozhodli". Protože rozhodnout se, znamená uspět. A my vám k tomu jednak blahopřejeme, ale navíc vám na Elektrotechnické fakultě k vašemu úspěchu vytvoříme všechny potřebné podmínky, to mi věřte," řekl ve svém projevu krátce po zahájení Večírku pro prváky FEL děkan fakulty, profesor Pavel Ripka. A bylo znát, že takto symbolicky podanou ruku na přibližně 150 shromážděných prváků FEL přijímá.

Neformální atmosféru setkání členů PR, děkana a proděkanů se studenty prvních ročníků FEL dobarvovala hudba ve stylu "reggae" skupiny Švihadlo, jejíž texty typu "… a hned ráno, od piva, vína pultu …, půjdeme rovnou… na fakultu, óóó …!" dodávaly setkání potřebný švih a nadsázku.

Ale nešlo pouze o setkání a hudbu. V programu byly připraveny i spoty o účasti studentské formule na závodech v Itálii, kde tým studentů FEL dosáhl mezi silnou konkurencí velmi pěkného úspěchu, když náročnou kvalifikaci i hlavní závod dojel až do konce a dosáhl vynikajícího osmého místa.

Značný zájem účastníků byl i o vědomostní test. Po jeho vyhodnocení hudební skupina Švihadlo přidala ještě jednu sérii, ukončenou, jak se sluší a patří, až 22. hodinou z důvodů nerušení nočního klidu.

Na závěr večírku pro prváky FEL byla za všeobecného veselí losována tombola, provázená bujarými pokřiky šťastných výherců. Moderátor stihnul většinu z nich krátce vyzpovídat - odkud jsou, na který studijní program se přihlásili a ti probudilejší z nich nám dokonce sdělili, proč si vybrali ke svému studiu právě FEL. "Progresivní technické informace …, kvalitní "značka" školy …, záruka kvalitního vzdělání …" Ano, taková slova z úst prváků zaznívala, a to také opravdu Elektrotechnická fakulta ČVUT nabízí.

Tak fajn, prváci! Vítejte na FEL!

Za obsah odpovídá: