Děkan Elektrotechnické fakulty ČVUT navštívil MSV Brno 2012

Mezinárodní strojírenský veletrh, jehož 54. ročník se konal v Brně na Výstavišti ve dnech 10. - 14. 9. 2012, je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků.

Jednou z expozic letošního veletrhu byl tradičně i stánek ČVUT. Bylo možné zde zhlédnout mimo jiných exponátů i studentskou formuli, funkční model mechatronické sprchy, výsledky crash-testu dětského jízdního kola či prezentaci CVUM - Centra vozidel udržitelné mobility.

V úterý 11. 9. 2012 navštívil veletrh v doprovodu manažerů odd. PR FEL děkan elektrotechnické fakulty prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. Cílem jeho návštěvy bylo jak setkání s perspektivními budoucími studenty, kteří mají zájem o studium technických oborů, tak také navázání a rozšíření spolupráce s průmyslovými podniky.

Profesor Ripka se proto setkal se zástupci společností Škoda Auto, Eaton a s vedoucími představiteli Českomoravské elektrotechnické asociace (ElA). V odpoledních hodinách se prof. Ripka zúčastnil jako návštěvník konference "Vize v automatizaci - Digitální továrna". V závěru dne děkan navštívil na pozvání ElA slavností recepci, která se konala v rotundě pavilonu A při příležitosti prohlubování obchodních vazeb České republiky s Indií.

Přestože jako hlavní téma MSV 2012 byla vyhlášena průmyslová automatizace, prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky, zaznamenali jsme, že Strojírenský veletrh Brno se po nejméně desítce "elektrotechnických" let jakoby obloukem vrací k tradiční disciplíně - ke strojírenství. Obor "elektro" si totiž v České republice vychoval své specializované veletrhy, kam firmy a instituce přednostně cílí své vystavovatelské úsilí.

I tak obor elektronika, automatizace a měřicí technika zůstal po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

Za obsah odpovídá: