Doplňovací volby studentských členů AS FEL

Akademický senát FEL ČVUT vyhlásil doplňovací volby studentských členů AS FEL. Termín pro odevzdání kandidátek byl prodloužen do úterý 15. 5. 2012 do 12.00 na sekretariátu děkana.

Volby proběhnou elektronickou formou do konce května 2012, konkrétní termín konání voleb bude volební komisí zveřejněn.

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL

  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu (barevná) fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia.
  2. Další text by měl obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky je třeba uvést datum podání, explicitní vyjádření souhlasu s kandidaturou (ve znění: "S kandidaturou do AS FEL souhlasím.") a vlastnoruční podpis.
  4. Kandidátku je nutné odevzdat do úterý 15. 5. 2012 do 12.00 na sekretariátu děkana v níže uvedené formě:
    • 1 kopie v písemném vyhotovení s vlastnoručním podpisem
    • 1 kopie elektronicky (např. CD, akceptované formáty jsou html, pdf nebo doc)
Za obsah odpovídá: