Výběrová forma bakalářského studijního programu Komunikace, multimedia, elektronika

Fakulta elektrotechnická v akademickém roce 2012/13 otevírá výběrovou formu studia bakalářského studijního programu KME již od prvního semestru. Cílem výběrového studia programu KME je výuka talentovaných studentů zaměřená na hloubku a nadčasovost poskytnutých vědomostí. Největším přínosem pro studenta je výuka prováděná osobnostmi oboru se širokými mezinárodními zkušenostmi a vědeckými výsledky, individuální práce studenta vedená těmito odborníky a intenzivní zapojení studentů do výzkumných projektů. Každý student výběrového studia bude mít svého tutora, který dohlédne na vyváženost a správné směrování odborné široce volitelné profilace studenta.

Další informace týkající se výběrového studia KME jsou na http://kme.fel.cvut.cz "Výběrové studium". Výběrové studium je implementováno pomocí individuálního studijního plánu výběrového studia.

Kritéria výběru do VS-BSP jsou:

  • výsledky z matematiky a fyziky na střední škole a výsledky přijímacího testu FEL
  • další externí a předchozí dosažené studijní/odborné výsledky
  • motivační profil studenta

Student prvního ročníku bakalářského programu KME, který má zájem o výběrové studium, zašle vyplněnou přihlášku e-mailem proděkance Marii Demlové na adresu demlova@fel.cvut.cz nejpozději do 9. 9. 2012 do 16 hodin. Přihlášku naleznete na http://radio.feld.cvut.cz/~sykora/edu/kme-vs/.

Zájemci budou následně pozváni k pohovoru k udělení individuálního studijního plánu, který bude probíhat v úterý 11. 9. 2012 v 10.00 hod. v místnosti B2-724.

Podrobnější informace o organizaci výběrového studia poskytne proděkanka Marie Demlová nebo prof. Jan Sýkora z katedry radioelektroniky, e-mail: Jan.Sykora@fel.cvut.cz.

Za obsah odpovídá: