FEL na výstavě Vzdělání a řemesla v Českých Budějovicích

Elektrotechnická fakulta CVUT (FEL) má ve výčtu svých činností také regionální programy rozvoje středního školství. Již opakovaně se letos zástupci FEL koncem listopadu zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích.

18. ročníku této regionální nabídky vzdělávání, která má své domovské stanoviště na výstavišti jihočeské metropole, se letos zúčastnilo 149 vystavovatelů. Byli to především zástupci středního odborného a učňovského školství z celé ČR.

FEL využila pozvánky Vyšší odborné školy, Centra odborné přípravy ze Sezimova Ústí, aby na společném stánku v pavilonu T1 předvedla svou elektroformuli a seznámila zájemce z maturitních oborů se studijními programy fakulty. Uvedená střední škola je zaměřena na výuku elektrotechnických oborů, mechatroniku a automatizaci. Vzhledem k uvedeným oborům také spolupracuje s přední českou elektrárenskou společností ČEZ.

Výstava Vzdělání a řemeslo byla prezentací středního školství všech úrovní, fondů a stipendijních programů, nabídky učebních pomůcek a zařízení, učebnic a programů pro všechny stupně výuky, potřeb pro studenty, vzdělávání dospělých, distančního studia a možností rekvalifikací.

Podle odhadů organizátorů výstavy navštívilo letošní Vzdělání a řemeslo více než 15 tisíc žáků základních a středních škol z celých jižních Čech.

"Zájem o expozice s námi spolupracujících škol byl velký. Je vidět, že technické obory by mohly začít brzy zažívat novou renesanci," sdělila náborová specialistka personálního útvaru temelínské elektrárny Romana Balounová.

Za obsah odpovídá: