Cena Technologické agentury ČR na FEL

Opět se ukázalo, že kromě excelentní výuky jsme schopni spolupracovat s průmyslem a vytvářet originální technologie aplikovaného výzkumu konkurenceschopné nejenom v České republice.

Poprvé ve své existenci TA ČR vybírala ze 180 projektů Alfa jen ty nejlepší ve třech kategoriích - originalita řešení, užitečnost řešení, řešení pro kvalitu života.

Tým doc. Stanislava Zvánovce z katedry elektromagnetického pole FEL ČVUT spolu s firmou SQS vláknová optika, a.s. a ÚFE AV ČR získal v kategorii "Originalita řešení" ocenění za vývoj optického paketového přepínače umožňujícího přepínání optických toků nezávisle na přenosových rychlostech či modulačním formátu.

Nutno zmínit, že Ing. Michal Písařík, který za příjemce SQS koordinoval projekt, studuje v doktorském studijním programu FEL ČVUT a že i v týmu ÚFE působil doktorand FEL.