Česká expedice našla čeljabinský meteorit

Fluxgate magnetometr FEL ponořený do hloubky 9 m zachytil magnetickou anomálii nejspíše způsobenou meteoritem na dně ruského jezera Čebarkul. Expedice se účastní náš doktorand Jan Vyhnánek, magnetometr konstruoval jeho kolega Vojtěch Petrucha, oba z katedry měření FEL ČVUT. Vedoucím expedice je Gunther Kletetschka z PřF UK, dalšími účastníky jsou Ladislav Nabelka a Darja Kawasumiova.

Obrázek ukazuje první hrubá data v době objevu. Červeným kolečkem je označena přibližná poloha kráteru v ledu a v jeho blízkosti je dobře patrná magnetická anomálie od dipoloveho zdroje, s největší pravděpodobností hledaného meteroritu. Předchozí zimní magnetická měření prováděná na povrchu ledu žádnou anomálii neodhalila.

Na fotografii je vedoucí výpravy na palubě nemagnetického plavidla, na druhém snímku magnetometry vyvinuté na FEL.

Za obsah odpovídá: