Studentská anketa za léto otevřena

Tři účastníci opět vyhrají cenu podle svého přání!

Výsledky ankety se velice intenzivně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder, garantů studijních programů a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace anketa. Anketu mohou hodnotit i letošní absolventi.

Vyplnění ankety je zcela anonymní (zpracování ankety je prováděno mimo fakultu). Studenti opět mají možnost odkrýt svou anonymitu tím, že potvrdí souhlas se zveřejněním svého emailu u svého komentáře. Implicitně jsou studentské komentáře anonymní!

Příklad

Každý student či studentka, kteří vyplní v době od 22. května do 29. června 2015 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety).

Slosování proběhne 29. června 2015 po 18.00, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení doc. Habala (senát), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek bude zveřejněn v prvním týdnu července 2015.

Budou vylosovány 3 ceny - vylosovaní si budou moci zakoupit tablet či jinou elektroniku v ceně cca 7000 Kč (výherci z minulého běhu ankety)

Důležité termíny

Vyhodnocení výsledků ankety proběhne podle schváleného harmonogramu.

22. 5. 2015 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

29. 6. 2015 proběhne slosování ankety, výsledky budou vyhlášeny neodkladně.

29. 6. 2015 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, aby se k průběhu výuky a případným problémům s ukončením předmětu mohli vyjádřit i ti studenti či studentky, kteří předmět neukončili.

7. 9. 2015 uzavření ankety.

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

20. 5. 2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.

Za obsah odpovídá: