Výsledky slosování studentské ankety

Dne 30. června 2015 proběhlo slosování 1296 anketních lístků odevzdaných o tohoto termínu. Slosování provedl doc. P. Habala, předseda Akademického senátu, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. P. Ripka. Cenami v losování jsou tři tablety iPad mini 16GB Wi-Fi či ekvivalent v ceně cca 7000 Kč. Vylosování budou informováni e-mailem k převzetí cen, předání bude uskutečněno po předchozí e-mailové dohodě.

Vylosovaní byli:

JménoStudijní program a obor
Pelikán PetrElektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika, 3. r., BS
Skřivánek VojtěchKomunikace, multimedia a elektronika – Elektronika, 2. r., MS
Kaňák JosefKomunikace, multimedia a elektronika - Aplikovaná elektronika, 2. r., BS

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Studentská anketa pokračuje nyní v módu "pro zapsané předměty" (nejen tedy pro předměty ukončené) až do 9. září 2015.

V Praze 30. 6. 2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: