Výsledky ankety studentů za letní semestr 2014/2015

  1. I v tomto běhu ankety měli studenti možnost u svých komentářů odkrýt svou anonymitu (2839 anketních lístků bylo vyplněno 617 studenty (22% studentů), z nich 80 studentů odkrylo svou identitu).
  2. Každý učitel se měl do 29. září 2015 vyjádřit ke slovním komentářům studentů u svých předmětů.
  3. Každý učitel mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (u komentářů, kde byla odkryta identita studentů, se studentské komentáře a reakce učitele zveřejnily vždy).
  4. Byly zveřejněny výsledky bez omezení nejnižšího procenta počtu respondentů u jednotlivých u předmětů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující!
  5. Počátkem listopadu, před předběžnými zápisy do letního semestru 2015/2016, budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety.

Výsledky ankety studentů za letní semestr 2014/2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: