Učitelé ke studentské anketě za letní semestr 2014/2015

Na stránce https://anketa-vyvoj.cvut.cz/vysledky/fel/2015ls/1/public/ jsou k dispozici výsledky nové ankety za letní semestr 2014/2015. V této fázi zpracování ankety mají k anketě přístup jen učitelé. Každý učitel má přístup ke studentským komentářům k jeho osobě a jeho předmětu.

Do 25. září má každý učitel možnost (kterou jistě využije) se ke studentským komentářům vyjádřit (v případě, že nesouhlasí se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (implicitně je nastaven souhlas), změní souhlas tlačítkem na formuláři).

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za letní semestr 2014/2015:

7. 10. 2015 zveřejnění výsledků ankety včetně komentářů studentů
7. 10. 2015 zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder včetně vyjádření učitelů
17. 10. 2015 vyjádření vedoucích kateder
27. 10. 2015  vyjádření garantů studijních programů
6. 11. 2015 vyjádření děkana
9. 11. 2015 zveřejnění úplných výsledků ankety
16. 11. 2015 předběžné zápisy do letního semestru

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: