Cena děkana pro vynikající pedagogy

Děkan tradičně ocenil několik pedagogů (nejen) za vynikající výsledky v anketě. Tentokrát byl zřízen nominační výbor, který se rozhodl ocenění udělit ve třech kategoriích. Kriteriem bylo vynikající hodnocení významým počtem studentů a vynikající komentáře. Hodnocení je subjektivní, výborných pedagogů máme na FEL mnohem více.

Oceněním tedy fakulta hlavně chce ukázat příklady vynikajících pedagogů, jejichž práce si váží.

Ocenění pedagogové:

Cvičící povinného odborného předmětu:
Ing. A. Havránek, průměr 1.0, hodnotilo 31 ze 111 studentů, skvělé komentáře
Ing. M. Červenka, průměr 1.09, hodnotilo 43 ze 73 studentů, skvělé komentáře

Přednášející/cvičící eko/hum/jaz předmětu:
Ing. A. Ambrožová,  1.08, hodnotilo 31 ze 111 studentů, skvělé komentáře
Ing. Dana Lisá, 1.01, hodnotilo 45  ze 102 studentů, skvělé komentáře

Přednášející povinných odborných předmětů:
doc. J. Kléma, průměr 1.08, hodnotilo 36 ze 101. skvělé komentáře
doc. J. Kyncl, průměr 1,09, hodnotilo 18 z 33. výborné slovní hodnocení, navíc se nebývale ochotně stará o anglické studenty a samoplátce.

prof. Pavel Ripka, děkan

Za obsah odpovídá: