Vyjadřování učitelů k výsledkům studentské ankety za zimní semestr 2014/2015

V termínu 23. 2. - 3. 3. každý učitel navštíví neveřejnou stránku https://anketa-vyvoj.cvut.cz/vysledky/fel/2014zs/1/public/, kde

  • si stáhne privátní balíček se svým hodnocením
  • vyjádří případný nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (implicitně je nastaven souhlas)
  • vloží svoje komentáře ke studentským komentářům týkajících se jeho osoby

Další harmonogram zpracování ankety za zimní semestr 2014/2015

22. 2. 2015zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder bez vyjádření učitelů
5. 3. 2015zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder včetně vyjádření učitelů
5. 3. 2015vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
18. 3. 2015vyjádření vedoucích kateder
25. 3. 2015vyjádření garantů studijních programů
5. 4. 2015zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem
7. 4. 2015zveřejnění vyjádření vedoucích kateder a děkana

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: