Cena děkana FEL za výborný pedagogický výkon v letním semestru 2014/2015

Cena děkana byla udělena

  • v kategorii přednášející povinného odborného předmětů prof. Ing. Michaelu Šebkovi, DrSc. a prof. RNDr. Marii Demlové CSc.
  • v kategorii cvičící povinného odborného předmětu Ing. Tomáši Bořilovi, Ph.D. a Ing. Richardu Šustovi, Ph.D.
  • v kategorii humanitního předmětu BcA. Michaelu Ynsua a Ing. Mgr. Vladimíru Slámečkovi, Ph.D.

Děkan fakulty ustanovil komisi, složenou ze zastupců vedení (učitelů) a zástupců AS FEL (studentů), která děkanovi navrhla učitele k ocenění.

Komise pracovala ve složení I. Jelínek (předseda), J. Jakovenko, J. Matas (proděkani), J. Svatoň, J. Hejtmánek (studenti - členové AS FEL) a vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, přihlédla i k faktorům jako je kvalita studijních materiálů a náročnosti pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni.


Diskuze k ocenění i na facebookovém profilu FEL.

Za obsah odpovídá: