Cena rektora za prestižní publikaci ČVUT 1. stupně získal prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. z katedry matematiky FEL ČVUT

Rektor ČVUT udělil cenu I. stupně za prestižní monografii
Petr Hájek, Michal Johanis: Smooth Analysis in Banach spaces, Series in Nonlinear Analysis and Applications 19, De Gruyter, 2014.

Kniha je prvním systematickým pojednáním o teorii hladkosti v nekonečně dimenzionálních prostorech, která je důležitou oblastí současné matematické analýzy. Přináší nové pohledy na aproximaci pomocí polynomů v nelinearním kontextu konečné i nekonečné dimenze. Velké většina výsledků vyrůstá z původního výzkumu autorů, kterým výrazně přispěli k vývoji dané disciplíny

Za obsah odpovídá: