Katedra fyziky se prezentovala na přírodovědné konferenci Gymnázia Rakovník

Třetí ročník přírodovědné konference pořádalo na konci června Gymnázium Rakovník. Nosným tématem akce bylo představit mladým lidem přírodní vědy trochu jinak, a to za vydatné pomoci vědeckých pracovníků Katedry fyziky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Studenti si mohli vyslechnout přednášku Vítězslava Kříhy na téma Plazmová medicína, prof. Petr Kulhánek si pro Rakovník zvolil téma Higgs aneb příběh výběrčího daní. V experimentálním blocích předvedli Martin Žáček Hrátky s kapalným dusíkem a Miroslav Horký a Vojtěch Delong matematický model Sluneční plachetnice.

Reportáž a fotogalerii z přírodovědné konference naleznete na stránkách Rakovnického deníku.

Za obsah odpovídá: