Motivační stipendium pro nejlepší uchazeče ze středních škol pro akademický rok 2015/2016 - výzva

Vyzývám všechny studenty 1. ročníku bakalářského studia na FEL, kteří vyhověli příslušným podmínkám stanoveným děkanem FEL, aby o toto stipendium písemně požádali nejpozději do 20. listopadu 2015. Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte do uvedeného data své studijní referentce.

Motivační studium bude po prověření žádosti vyplaceno do konce roku 2015 všem řádně studujícím studentům, kteří podmínky pro jeho přiznání splnili.

Praha 27. října 2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: