Stipendium Nikoly Tesly

Stipendia Nikoly Tesly je nový projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ.

Cílem projektu je poskytnout stipendia studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů, kteří studují v řádném bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na VŠ technického zaměření a mají dobrý studijní prospěch.

Do 16. října 2015 si mohou studenti požádat o stipendium na školní rok 2015/2016.

Podmínky pro získání stipendia:

  • věk do 30 let
  • řádné studium na VŠ technického zaměření v ČR
  • studijní průměr do 2.0
  • sociální handicap
  • absolvování úspěšného přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle (22. 10. 2015)

Další informace na stránkách http://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/.

Za obsah odpovídá: