V soutěži ACM SPY zvítězil Pavol Žilecký z katedry počítačů

Student naší fakulty Pavol Žilecký se svojí diplomovou prací Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek, vedenou Mgr. Janem Hrnčířem, zvítězil v šestém ročníku soutěže ACM SPY o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Do soutěže jsou vybírány nejlepší práce z univerzit v České republice a na Slovensku s tím, že každá fakulta smí nominovat pouze jednu práci.

Za obsah odpovídá: