Zpráva o výběrovém řízení na místo vedoucího katedry fyziky

Ve výběrovém řízení zvítězil Doc. Bohuslav Rezek. Jeho materiály zveřejňujeme v souladu se Směrnicí děkana FEL o výběrovém řízení Směrnicí děkana FEL o výběrovém řízení.

Doc. Rezek bude jmenován ke dni svého nástupu na FEL, datum určíme po dohodě s jeho současným zaměstnavatelem, Fyzikálním ústavem AV.

Do té doby jsem vedením katedry pověřil dosavadního vedoucího MUDr. Kříhu. Děkuji mu za jeho práci, které si velmi vážím.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Za obsah odpovídá: