Učitelé ocenění děkanem za výborný pedagogický výkon v letním semestru 2015/2016

Děkan fakulty ustanovil komisi, která navrhla učitele k ocenění. Komise vycházela:

 • z návrhů vedoucích kateder
 • z „klasifikace“ učitelů v hodnocení studenty v anketě
 • z komentářů studentů k jednotlivým učitelům a jejich předmětům v anketě

a rovněž přihlédla i k hodnocení kvality studijních materiálů.

Cena děkana byla udělena:

 • v kategorii přednášející:

  Ing. Pavel Troller, CSc.
  katedra telekomunikační techniky
  RNDr. Marko Genyk-Berezovskyj
  katedra kybernetiky
 • v kategorii cvičící:

  Ing. Pavel Puričer
  katedra radioelektronik
  Ing. Jakub Svatoš, Ph.D.
  katedra měření
 • v kategorii humanitního předmětu

  Mgr. Roman Elner
  katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  Akad. mal. Lucie Svobodová
  katedra počítačové grafiky a interakce

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

7. 12. 2016

prof. Pavel Ripka, děkan


Složení komise:
Doc. J. Jakovenko, proděkan
Doc. I. Jelínek, proděkan
Prof. J. Matas, předseda, proděkan
Ing. Jan Švec, Ph.D., mluvčí pedagogické komise AS FEL

Pozn: Při hodnocení komise vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni.

Za obsah odpovídá: