Studentská anketa za letní semestr otevřena

Tři účastníci opět vyhrají cenu podle svého přání!

Výsledky ankety se velice odpovědně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder, garantů studijních programů a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu a k hodnocení parametru kvality výuky na FEL.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace anketa. Anketu mohou hodnotit i letošní absolventi.

Vyplnění ankety je zcela anonymní (zpracování ankety je prováděno mimo fakultu). Studenti opět mají možnost odkrýt svou anonymitu tím, že potvrdí souhlas se zveřejněním svého emailu u svého komentáře. Implicitně jsou studentské komentáře anonymní!

Každý student či studentka, kteří vyplní v době od 29. května do 1. července 2016 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety).

Slosování proběhne 4. července 2016, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení prof. Jiříček (senát), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek bude zveřejněn neprodleně v prvním týdnu července 2016.

Budou vylosovány 3 ceny - vylosovaní si budou moci zakoupit tablet či jinou elektroniku v ceně cca 7000 Kč (výherci z minulého běhu ankety)

Důležité termíny

1. 7. 2016 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

4. 7. 2016 proběhne slosování ankety, výsledky budou vyhlášeny neodkladně.

4. 7. 2016 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, aby se k průběhu výuky a případným problémům s ukončením předmětu mohli vyjádřit i ti studenti či studentky, kteří předmět neukončili.

12. 9. 2016 uzavření ankety.

Vyhodnocení výsledků ankety proběhne do zahájení předběžných zápisů do letního semestru 2016/2017.

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

27. 5. 2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.

Za obsah odpovídá: