Výsledky ankety studentů za letní semestr 2015/2016

  1. I v tomto běhu ankety měli studenti možnost u svých komentářů odkrýt svou anonymitu.

  2. Každý učitel se měl možnost do 29. září 2016 vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů a mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (u komentářů, kde byla odkryta identita studentů, se studentské komentáře a reakce učitele zveřejnily vždy).

  3. Byly zveřejněny výsledky bez omezení nejnižšího procenta počtu respondentů u jednotlivých u předmětů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující!

  4. Do poloviny listopadu před předběžnými zápisy do letního semestru 2016/2017, v souladu s harmonogramem zpracování výsledků ankety, budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakce na podněty z celofakultní otázky.

Výsledky ankety studentů za letní semestr 2015/2016

Statistika ankety

  • Vyplněnost ankety je 29 %.

  • Bylo vyplněno 3625 textových komentářů na 1579 různých anketních listcích, 533 textových komentářů ma odkrytou identitou - tyto komentáře s odkrytou identitou pochází od 125 různých studentů.

  • Bylo připraveno 11 477 anketních lístků k předmětům. Z toho8 831 anketních lístků se týkalo předmětů, které studenti řádně ukončili. Vyplněno bylo 3 350 anketních lístků k předmětům (stav smíšený - k ukončeným i neukončeným předmětům) a 116 anketních lístků bez vztahu k předmětu (fakultní otázky).

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: