Učitelé ke studentské anketě za letní semestr 2015/2016

Na stránce https://anketa-vyvoj.cvut.cz/vysledky/fel/2016ls/1/public/ jsou k dispozici výsledky nové ankety za letní semestr 2015/2016. V této fázi zpracování ankety mají k anketě přístup jen učitelé. V této fázi zpracování ankety mají k anketě přístup jen učitelé. Každý učitel má přístup ke studentským komentářům ke své osobě1 a ke svému předmětu.

Do čtvrtka 29. září se každý učitel vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za letní semestr 2015/2016:

5. 10. 2016 zveřejnění výsledků ankety včetně komentářů studentů
5. 10. 2016 zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder včetně vyjádření učitelů
19. 10. 2016 vyjádření vedoucích kateder
30. 10. 2016 vyjádření garantů studijních programů
6. 11. 2016 vyjádření děkana
11. 11. 2016 zveřejnění úplných výsledků ankety
14. 11. 2016 předběžné zápisy do letního semestru

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: