Cena děkana za výborný pedagogický výkon v zimním semestru 2015/2016

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející:

  doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
  RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D.
 • v kategorii cvičící:

  Ing. Pavel Lafata, Ph.D
  Ing. Miloslav Čapek, Ph.D.
 • v kategorii humanitního předmětu

  Tamara Jenkins, BA

Děkan fakulty ustanovil komisi, která navrhla učitele k ocenění. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, přihlédla i k faktorům jako je kvalita studijních materiálů a náročnosti pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni.

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

13.4.2016

prof. Pavel Ripka, děkan

Složení komise:
Prof. J. Matas, předseda, proděkan
Doc. J. Jakovenko, proděkan
Doc. I. Jelínek, proděkan
Ing. Stanislav Vítek, Ph.D., zástupce AS FEL

Za obsah odpovídá: