Studentská anketa za zimní semestr 2015/16 otevřena

Výhrou pro 3 vylosované účastníky je elektronika podle vlastního výběru

Zpětná vazba od studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder, garantů a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu. Výsledky ankety se velice intenzivně zabývají vedoucí kateder a děkan fakulty spolu se senátem FEL.

Vyplnění ankety je zcela anonymní (zpracování ankety je prováděno mimo fakultu). Studenti mají však možnost odkrýt svou anonymitu a vyjádřit případný souhlas se zveřejněním svého emailu u svého komentáře.

Důležitou novinkou této ankety je, že ji mohou vyplnit i ti studenti, kteří v tomto semestru ukončí studium (nejlépe obhajobou ale i jinak :-( ).

Každý student či studentka, kteří vyplní do 15. 2. 2016 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety). Slosování proběhne 15. února 2016, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení doc. Habala (předseda senátu), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek bude zveřejněn nejpozději 17. února 2016. Budou vylosovány 3 ceny - vylosovaní si budou moci zakoupit tablet či podobnou elektroniku v ceně cca 7000 Kč.

Důležité termíny

11. 1. 2016 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

15. 2. 2016 proběhne slosování ankety.

15. 2. 2016 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, ale zatím neukončené.

17. 2. 2016 zveřejnění výsledků slosování.

23. 2. 2016 uzavření ankety.

11. 1. 2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.

Za obsah odpovídá: