Výsledky slosování studentské ankety

Dne 15. února 2015 proběhlo slosování 2905 anketních lístků odevzdaných o tohoto termínu. Vylosování provedl doc. P. Habala, předseda Akademického senátu, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. P. Ripka. Cenami v losování je příspěvek na elektroniku v ceně 7000 Kč. Vylosování budou informováni e-mailem k převzetí ceny, předání bude uskutečněno po předchozí e-mailové dohodě.

Vylosovaní byli:

Vylosované čísloJménoStudijní program, obor
1753Kopecká NikolMagisterský program: Biomedicínské inženýrství a informatika - Biomedicínské inženýrství, 2. ročník
2894Růžička MiroslavBakalářský program: Komunikace, multimedia a elektronika, 1. ročník
693Nosek JanBakalářský program: Komunikace, multimedia a elektronika - Aplikovaná elektronika, 2. ročník

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Anketa je zatím vyplněna z 19 %. Studentská anketa pokračuje nyní v módu "pro zapsané předměty" (nejen tedy pro předměty ukončené) až do 23. února 2016.

V Praze 16. 2. 2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: