Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2015/2016

  1. I v tomto běhu ankety měli studenti možnost u svých komentářů odkrýt svou anonymitu (bylo vyplněno 5838 textových komentářů, 4349 anketních lístků 977 studenty; 760 textových komentářů bylo vyplněno s odkrytou identitou od 158 studentů), anketu vyplnilo 36,13 % studentů, kteří uzavřeli předmět a 27,67 % studentů, kteří si předmět zapsali a neuzavřeli ho.
  2. Každý učitel se měl možnost do 11. března 2016 vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů.
  3. Každý učitel mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (u komentářů, kde byla odkryta identita studentů, se studentské komentáře a reakce učitele zveřejnily vždy).
  4. Byly zveřejněny výsledky bez omezení nejnižšího procenta počtu respondentů u jednotlivých u předmětů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující!
  5. Do poloviny dubna, před předběžnými zápisy do zimního semestru 2016/2017, budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety.

Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2015/2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: