Besedy pro studenty závěrečných ročníků bakalářského studia o možnostech studia v magisterských programech

Pro studenty závěrečných ročníků (3. a vyšší) všech programů jsou oranizovány besedy se zástupci magisterských programů, kteří je budou informovat o možnostech studia jejich studijních programů, o možnostech uplatnění, o požadavcích u přijímacích zkoušek, zodpovídat dotazy o prominutí přijímacích zkoušek apod.  Pro jednotlivé bakalářské programy byly vybrány termíny besed, které minimálně kolidují s rozvrhy:

  • EEM - 8.3 UT 16.15-17.45 místnost D-340
  • KME - 9.3 ST 11.00-12.30 místnost D- 135
  • KYR - 7.3 PO 14.30-15.45 místnost KN-107
  • OI - 9.3 ST 15.00-16.15 místnost KN 301 (prezence garantů 9 oborů mag. studia OI)
  • OI - 16.3 ST 15.00-16.15 místnost KN 301 (prezence garantů ostatních programů a oborů)
  • STM - 8.3 UT 16.15-17.45 místnost KN 107

Dostavte se ve vlastním zájmu v hojném počtu, včasné informace vám mohou napomoci v dobré přípravě na přijímací zkoušku.

Praha 27. 2. 2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: