Vyhlášení podpořených projektů RPAPS 2016

Na projekty RPAPS bylo na úrovni ČVUT fakultě přiděleno 1 195 000 Kč. Komise posuzovala žádosti o podporu v celkové výši 4 250 000 Kč. Při posuzování komise dospěla k závěru, že řada projektů je pro fakultu přínosných a je učelné podpořit projekty nad rámec alokace ČVUT. Děkan fakulty vyhověl její žádosti a rozhodl o doplnění prostředků ze zdrojů fakulty do celkové výše 1 500 000 Kč.

Seznam podpořených projektů

Zdůvodněni krácení bylo zasláno řešitelům. Nejčastějším důvodem jsou omezené finanční prostředky.

Za obsah odpovídá: