Rozřazování studentů 1. ročníků prezenční formy bakalářského studia do oborů

Studenti 2. semestru programů  EEM, KME, KyR a OI prezenční formy bakalářského studia  budou rozřazeni do příslušných oborů svého programu. Proces rozdělení do oborů proběhne podle tohoto harmonogramu:

  • Proběhnou besedy se studenty. Cílem besed je poskytnout studentům informace o oborech jejich programů. Besedy proběhnou v první polovině března 2016, termíny pro každý program jsou uvedeny níže.
  • Studenti vloží své pořadí zájmu o jednotlivé obory od 3. března až do 16. března 2016.
  • Vyhlášení výsledků bude zveřejněno nejpozději 1. dubna 2016 (18. dubna 2016 začínají předběžné zápisy).

Termíny besed k rozdělení do oborů

Program, oboryTermíny besed
Elektrotechnika, energetika a managementúterý 8. 3. 16.15-17.45 místnost T2:D3-209
Kybernetika a robotikapondělí 7. 3. 16.15-17.45  místnost T2:D3-209
Otevřená informatikačtvrtek 3. 3. 14.30 - 16.00 místnost T2:C3-337

Způsob vložení pořadí zájmu o obory

Pořadí zájmů o obory, na které chtějí být zařazeni, studenti vloží pomocí webové aplikace KOSi. K tomu slouží formulář „Ostatní / Projevení zájmu o obor“. Podle studentova studijního programu KOSi automaticky nabídne úplný seznam nabízených oborů tohoto programu. Studenti si mohou zvolit 3 ze všech nabízených oborů příslušného programu. Ve formuláři označí ve sloupci „Pořadí“ zvolené obory číslem od 1 do 3 podle pořadí zájmu. Svoji volbu student potvrdí klepnutím na tlačítko „Zapsat“.

Upozornění

V případě, že student nesestaví pořadí svých preferencí ze všech oborů příslušného programu, nebude zařazen do žádného oboru. Do preferovaného oboru pak může být případně přijat až v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti garantem příslušného oboru z pohledu kapacity oboru. Studenti bez přiřazeného oboru budou  mít problém se zápisy do semestru a nemohli by své studium řádně ukončit  (absolvuje se nejen v programu, ale i v oboru).

Praha 27. 2. 2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

 

Příloha 1: Kapacity oborů studijních programů pro rozřazení do oborů

Studijní programKapacita oborů prezenčního studia
Elektrotechnika, energetika a management
Aplikovaná elektrotechnika135
Elektrotechnika a management40
Komunikace, multimédia a elektronika
Síťové a informační technologie40
Multimediální technika40
Komunikační technika40
Aplikovaná elektronika40
Kybernetika a robotika
Systémy a řízení60
Senzory a přístrojová technika60
Robotika60
Otevřená informatika
Softwarové systémy60
Počítačové systémy60
Informatika a počítačové vědy80

Příloha 2: Algoritmus rozdělování do oborů

V každém oboru bude stanoveno pořadí studentů podle algoritmu dělení do oborů, stručně:

  • Studenti budou zařazeni podle váženého průměru do oboru uvedeného jako první v pořadí , a to až do naplnění kapacity oboru (viz příloha).
  • Při překročení kapacity oboru (v pořadí podle váženého průměru - viz příloha) budou studenti zařazeni do oboru, který si uvedli jako druhý v pořadí svého zájmu, opět podle váženého průměru všech zájemců o obor, a to až do naplnění jeho kapacity.
  • Analogicky se postupuje pro případný další obor.

Vážený průměr

Vážený průměr se počítá z předmětů programu podle níže uvedené tabulky, váhami známek jsou počty kreditů; největší sčítanec v čitateli se škrtá, známka za neukončený předmět je 6,1.

Vážené předměty

ProgramVážené předměty
Elektrotechnika, energetika a managementA0B01LAA, A0B01MA1, A1B16MME, A0B36PRI
Komunikace, multimédia a elektronikaA0B01LAA, A0B01MA1, A0B36PRI, A2B02FY1
Kybernetika a robotikaA3B01MA1, A0B01LAG, A0B36PR1
Otevřená informatikaA4B01DMA, A0B01LAG, A4B99RPH, A0B36PR1
Za obsah odpovídá: