Motivační stipendium pro nejlepší uchazeče ze středních škol pro akademický rok 2016/2017 - výzva

Vyzývám všechny studenty 1. ročníku bakalářského studia na FEL, kteří vyhověli podmínkám pro udělení mimořádného motivačního stipendia stanoveným děkanem FEL, aby o toto stipendium písemně požádali nejpozději do 20. listopadu 2016. Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte do uvedeného data své studijní referentce.

Motivační studium bude po prověření žádosti vyplaceno do konce roku 2016 všem řádně studujícím studentům, kteří podmínky pro jeho přiznání splnili.

Praha 2. listopadu 2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: