Hledají se dobrovolníci do volební komise

Protože nedošlo ke zvolení dostatečného počtu členů do AS FEL z řad studentů, bude třeba vypsat doplňující volby. Aby mohly proběhnout, je potřeba najít alespoň tři dobrovolníky z řad akademické obce, studenty i akademické pracovníky, kteří by se stali volební komisí. Prosíme tedy ty, kteří mají zájem fakultě pomoci, aby se přihlásili. Je možné přijít přímo na zasedání AS FEL dopoledne 1.4., popřípadě mne kontaktovat na e-mail habala@fel.cvut.cz a já informaci přepošlu novému senátu.

Ve volební komisi nemohou být členové vedení včetně vedoucích pracovišť ani ti, kteří pak budou kandidovat do AS FEL. Další podrobnosti viz Volební a jednací řád AS FEL.

Zároveň tímto ponoukám studenty FEL, aby zvážili, zda by je nelákalo stát se členy fakultního senátu.

Petr Habala, ex-předseda AS FEL

Za obsah odpovídá: