Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v letním semestru 2016/2017

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky. Děkan fakulty ustanovil komisi, která navrhla učitele k ocenění. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, přihlédla i k faktorům jako je kvalita studijních materiálů a náročnosti pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni.

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

Cena děkana byla udělena těmto učitelům:

 • v kategorii učitel

  doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
  katedra matematiky
  Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
  katedra radioelektroniky
 • Mgr. Markéta Havlíčková
  katedra jazyků
 • v kategorii za celoživotní přínos k výuce na FEL

  Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
  katedra měření
  Ing. Dana Lisá
  katedra jazyků

Slavnostní vyhlášení cen děkana proběhlo na večerním koncertu Setkání s hudbou v pondělí 6. listopadu v Zengerově posluchárně.

6. 11. 2017

prof. Pavel Ripka, děkan


Složení komise:
Ing. R. Havlíček, PhD., senátor AS FEL, učitel
Doc. J. Jakovenko, proděkan
Doc. I. Jelínek, proděkan
Prof. J. Matas, proděkan
Bc. L. Pavelka, senátor AS FEL, student

Za obsah odpovídá: