Studentská anketa za letní semestr otevřena

Vstup do ankety

Třem vylosovaným účastníkům se splní jejich přání!

Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder, garantů studijních programů a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu a k hodnocení parametru kvality výuky na FEL.

Výsledky ankety se velice odpovědně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Zvláštní výpovědní hodnotu měly náměty studentů a reakce odpovědných pracovníků fakulty na otázku Co byste chtěli sdělit vedení FEL (zima 2016/17).

V letošním běhu ankety se vedení fakulty optá na váš názor na služby fakulty a na bakalářskou promoci.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace anketa. Vyplnění ankety je zcela anonymní (zpracování ankety je prováděno mimo fakultu). Studenti opět mají možnost odkrýt svou anonymitu tím, že potvrdí souhlas se zveřejněním svého emailu u svého komentáře. Implicitně jsou studentské komentáře anonymní!

Každý student či studentka, kteří vyplní v době od 29. května do 2. července 2017 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety).

Slosování proběhne 5. července 2017, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení prof. Jiříček (senát), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek bude zveřejněn neprodleně v prvním týdnu července 2017.

Budou vylosovány 3 ceny - vylosovaní si budou moci zakoupit tablet či jinou elektroniku v ceně cca 7000 Kč (výherci z minulého běhu ankety)

Anketa pak bude pokračovat až do jejího uzavření 11. září 2017.

Důležité termíny

do 2. 7. 2017 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

5. 7. 2017 proběhne slosování ankety, výsledky budou vyhlášeny neodkladně.

5. 7. 2017 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, aby se k průběhu výuky a případným problémům s ukončením předmětu mohli vyjádřit i ti studenti či studentky, kteří předmět neukončili.

11. 9. 2017 uzavření ankety.

Vyhodnocení výsledků ankety proběhne do zahájení předběžných zápisů do letního semestru 2017/2018.

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

29. 5. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.

Za obsah odpovídá: