Výsledky slosování studentské ankety za letní semestr 2016/2017

Dne 3. července 2017 proběhlo slosování 2141 anketních lístků za letní semestr. Vylosování provedl prof. O. Jiříček, předseda Akademického senátu, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. P. Ripka. Cenami v losování je příspěvek na elektroniku v ceně 7000 Kč. Vylosování budou informováni e-mailem k převzetí ceny, předání bude uskutečněno po předchozí e-mailové dohodě.

Vylosovaní byli:

Jméno Studijní program a obor  
Burda  Michal Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení energetiky,
2. r. magisterského studia
Branný Jan Elektrotechnika, energetika a management - Elektroenergetika,
2. r. magisterského studia
Lebedeva Daria Otevřená informatika - Informatika a počítačové vědy,
2. r. bakalářského studia

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Anketa je zatím vyplněna z 20 %. Studentská anketa pokračuje nyní v módu "pro zapsané předměty" (nejen tedy pro předměty ukončené) až do 12. září 2017.

V Praze 3. 7. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: