Výsledky ankety studentů za letní semestr 2016/2017

Výsledky ankety studentů za letní semestr 2016/2017

  1. Každý učitel se měl možnost do 28. září 2017 vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů a mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (u komentářů, kde byla odkryta identita studentů, se studentské komentáře a reakce učitele zveřejnily vždy). 244 učitelů zareagovalo 639 komentáři.

  2. Do poloviny listopadu před předběžnými zápisy do letního semestru 2017/2018, v souladu s harmonogramem zpracování výsledků ankety, budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakce odpovědných pracovníků fakulty na podněty z celofakultní otázku.

  3. Vylosovaní studenti za letní semestr 2016/2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Příloha - Statistika ankety

  • Bylo vyplněno přes 25 % anketních lístků pro ukončené předměty a z 32 % pro předměty zapsané.

  • Bylo vyplněno 3751 textových komentářů na 1561 různých anketních lístcích, 523 textových komentářů mělo odkrytou identitou - tyto komentáře s odkrytou identitou pochází od 95 různých studentů.

  • Bylo připraveno 10980 anketních lístků k předmětům. Z toho 8557 anketních lístků se týkalo předmětů, které studenti řádně ukončili. Vyplněno bylo 2773 anketních lístků k předmětům (stav smíšený - k ukončeným i neukončeným předmětům) a 142 anketních lístků bez vztahu k předmětu (fakultní otázky).

  • Byly zveřejněny výsledky bez omezení nejnižšího procenta počtu respondentů u jednotlivých u předmětů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující!

Za obsah odpovídá: