Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2016/2017

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky. Děkan fakulty ustanovil komisi, která navrhla učitele k ocenění. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, přihlédla i k faktorům jako je kvalita studijních materiálů a náročnosti pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni.

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející:

  prof. Ing. Sovka Pavel, CSc.prof. Ing. Sovka Pavel, CSc.
  katedra teorie obvodů
  prof. RNDr. Kulhánek Petr, CSc.prof. RNDr. Kulhánek Petr, CSc.
  katedra fyziky
 • v kategorii cvičící:

  doc. Ing. Vítězslav Pankrác, CSc.doc. Ing. Vítězslav Pankrác, CSc.
  katedra elektromagnetického pole
  Ing. Dostál MatějIng. Dostál Matěj
  katedra matematiky
 • v kategorii humanitního předmětu

  Mgr. Procházka MarekMgr. Procházka Marek
  katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

V tomto semestru byla cena děkana rozšířena o dvě kategorie:

 • za celoživotní přínos k výuce na FEL

  prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc.prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc.
  katedra matematiky
 • autor studijních materiálů

  doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
  katedra matematiky

Vyhlášení cen děkana proběhne na jednání grémia vedoucích pracovníků dne 3. května 2017.

prof. Pavel Ripka, děkan

Složení komise:
Doc. J. Jakovenko, proděkan
Doc. I. Jelínek, proděkan
Prof. J. Matas, proděkan
Ing. Michaela Lachmanová, senátorka AS FEL
Lukáš Pavelka, senátor AS FEL

Za obsah odpovídá: