Studentská anketa za zimní semestr 2016/17 otevřena

Tři účastníci opět vyhrají cenu podle svého přání!

Výsledky ankety se velice odpovědně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder, garantů studijních programů a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu a k hodnocení parametru kvality výuky na FEL. Celý harmonogram zpracování výsledků ankety je navržen tak, aby studenti znali výsledek ankety ještě před zahájením předběžných zápisů (18. duben 2017).

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Anketu mohou hodnotit i letošní absolventi.

Vyplnění ankety je zcela anonymní (zpracování ankety je prováděno mimo fakultu). Letošní novinkou je, že bude uveden studovaný studijní program. Studenti opět mají možnost odkrýt svou anonymitu tím, že potvrdí souhlas se zveřejněním svého emailu u svého komentáře. Implicitně jsou studentské komentáře anonymní!

Každý student či studentka, kteří vyplní v době od 9. ledna do 13. února 2017 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety).

Slosování proběhne 14. února 2017, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení prof. Jiříček (předseda AS FEL), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek slosování bude zveřejněn do konce týdne.

Budou vylosovány 3 ceny - vylosovaní si budou moci zakoupit tablet či jinou elektroniku v ceně cca 7000 Kč (výherci z minulého běhu ankety).

Důležité termíny

9. 1. 2017 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

14. 2. 2017 proběhne slosování ankety.

13. 2. 2017 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, ale zatím neukončené.

17. 2. 2017 zveřejnění výsledků slosování.

25. 2. 2017 uzavření ankety.

8. 1. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.

Za obsah odpovídá: