Výsledky slosování studentské ankety

Dne 13. února 2017 proběhlo slosování 4345 anketních lístků odevzdaných o tohoto termínu. Ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. P. Ripka. Cenami v losování je příspěvek na elektroniku v ceně 7000 Kč. Vylosování budou informováni e-mailem k převzetí ceny, předání bude uskutečněno po předchozí e-mailové dohodě.

Vylosovaní byli:

JménoStudijní program a obor
Šindelář JiříBakalářské studium, 3. ročník, Kybernetika a robotika - Systémy a řízení
Hogenauer TomášMagisterské studium, 1. ročník, Otevřená informatika - Softwarové inženýrství
Königová KristýnaMagisterské studium, 1. ročník, Elektrotechnika, energetika a management - Elektroenergetika

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Studentská anketa pokračuje pro všechny předměty - “ukončené i neukončené” až do 25. února 2017. Využijte této možnosti k vyjádření vašich názorů! Jak jistě víte, názory studentů jsou důlěžitým impulsem pro zlepšení kvality výuky a života na fakultě. Studenti mají o anketu velký zájem, již teď se ankety zúčasnilo 28% studentů!

V Praze 14. 2. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: