Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2016/2017

  1. Každý učitel se měl možnost do 13. března 2017 vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů a mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (u komentářů, kde byla odkryta identita studentů, se studentské komentáře a reakce učitele zveřejnily vždy). 320 učitelů zareagovalo 866 komentáři.
  2. Do poloviny dubna před předběžnými zápisy do zimního semestru 2017/2018, v souladu s harmonogramem zpracování výsledků ankety, budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakce odpovědných pracovníků fakulty na podněty z celofakultní otázku;

Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2016/2017

Statistika ankety

  • Bylo vyplněno přes 35% anketních lístků pro ukončené předměty a dokonce ze 47% pro předměty zapsané.
  • Bylo vyplněno 6 318 textových komentářů na 2 667 různých anketních listcích, 904 textových komentářů mělo odkrytou identitou - tyto komentáře s odkrytou identitou pochází od 200 různých studentů.
  • Bylo připraveno 15 556  anketních lístků k předmětům. Z toho 11 804 anketních lístků se týkalo předmětů, které studenti řádně ukončili. Vyplněno bylo 5 481 anketních lístků k předmětům (stav smíšený - k ukončeným i neukončeným předmětům) a 184 anketních lístků bez vztahu k předmětu (fakultní otázky).
  • Byly zveřejněny výsledky bez omezení nejnižšího procenta počtu respondentů u jednotlivých u předmětů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující!

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: