Učitelé ke studentské anketě za zimní semestr 2016/2017

Studenti a studentky vyplnili anketní lístky z 35% pro ukončené předměty a dokonce ze 47% pro předměty zapsané, 184 studentů vložilo své náměty mimo předměty. Výpovědní hodnota ankety je tedy velice dobrá.

Na stránce https://anketa-vyvoj.cvut.cz/vysledky/fel/2017zs/1/public/ jsou k dispozici výsledky nové ankety za zimní semestr 2016/2017. V této fázi zpracování ankety mají k anketě přístup jen učitelé. Každý učitel má přístup ke studentským komentářům ke své osobě a ke svému předmětu.

Do 13. března se každý učitel vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu. Vyjádří případný nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (implicitně je nastaven souhlas) a vloží svoje komentáře ke studentským komentářům týkajících se jeho osoby.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za zimní semestr 2016/2017:

15. 3. 2017 zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder a garantům programů včetně vyjádření učitelů + vyžádání odpovědi na celofakultní otázku
17. 3. 2017 vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
26. 3. 2017 vyjádření vedoucích kateder + odpovědi na celofakultní otázku
6. 4. 2017 vyjádření garantů studijních programů
3. 4. 2017 zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem
13. 4. 2017 zveřejnění vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana
18. 4. 2017 předběžné zápisy do zimního semestru 2017/2018

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Připomínky k anketě prosím směřujte na Michala Valentu a mně na vědomí.

Za obsah odpovídá: