Besedy pro studenty bakalářského studia o možnostech studia v magisterských programech

Nejen pro studenty závěrečných ročníků bakalářského studia proběhnou besedy se zástupci magisterských programů, kteří je budou informovat o možnostech studia jejich studijních programů, o možnostech uplatnění, o požadavcích u přijímacích zkoušek, zodpovídat dotazy o prominutí přijímacích zkoušek apod.

Prezentace magisterských programů budou v termínech:

Elektrotechnika, energetika a management 28. 2. UT 16.00, místnost T2: D3-309
Elektronika a komunikace 6. 3. PO 16.00, místnost T2: D3-309
Otevřené elektronické systémy 3. 3. PA 11.00, místnost T2-C3 434
Kybernetika a robotika 6. 3. PO 14.15, místnost KN:E-107
Otevřená informatika 9. 3. CT 15.00, místnost KN:E-107
Inteligentní budovy 27. 2. PO 14.30, místnost KN:E-107
7. 3. UT 16.15 T2: D3-309
Biomedicínské inženýrství a informatika 27. 2. PO 14.30, místnost KN:E-107
7. 3. UT 16.15 T2: D3-309
Letectví a kosmonautika 27. 2. PO 14.30, místnost KN:E-107
7. 3. UT 16.15 T2: D3-309

Pro studenty bakalářského programu STM proběhne beseda se zástupci různých magisterských programů v termínu:

Softwarové technologie a management 27. 2. PO 14.30, místnost T2:D3-209

Včasná informace o magisterských programech vám napomůže ke správnému rozhodnuti kam podat přihlášku (termín je 31.března 2017) a k dobré přípravě na přijímací zkoušku.

Praha 17. 2. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: