Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku bakalářských programů

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhne ve čtvrtek 12. října 2017 v posluchárně č. 256 (Technická 2, Praha 6).

Žádáme studenty, aby se dostavili ve společenském oděvu nejpozději půl hodiny před zahájením příslušné imatrikulace.

Po zahájení slavnostní imatrikulace nebude možné do posluchárny 256 nikoho vpustit!

Rozdělení studentů

8.30 hodin - studijní programy: 10.30 hodin - studijní programy:
Elektrotechnika, energetika a management Softwarové inženýrství a technologie
Elektronika a komunikace Otevřená informatika
Kybernetika a robotika  
Otevřené elektronické systémy  

Dne 12. 10. 2017 se výuka pro 1. ročníky neruší.
Skupinám, kterým imatrikulace koliduje s rozvrhem výuky, bude nepřítomnost na výuce omluvena.

Ing. Helena Šislerová, vedoucí SO

Za obsah odpovídá: