ISTQB certifikace pro nejlepší studenty předmětů v oblasti testování softwaru

Od zimního semestru 2017 získávají nejlepší studenti předmětů týkajících se testování softwaru organizovaných Katedrou počítačů ČVUT FEL možnost absolvovat certifikační zkoušku ISTQB bez nutnosti uhradit certifikační poplatek. Tato možnost se týká certifikací ISTQB Certified Tester Foundation Level a ISTQB Foundation Level Agile Tester extension. Akce je podporována organizací Czech and Slovak Testing Board (CaSTB).

Pilotní provoz běží v předmětech týkajících se testování softwaru, které vyučuje Miroslav Bureš z Katedry počítačů ČVUT FEL. Cílem této aktivity je podpořit studenty zajímající se o testování software a zároveň i další možnosti spolupráce mezi univerzitou a průmyslovými partnery z oblasti vývoje softwaru.

Za obsah odpovídá: