Přípravné kurzy na studijní pobyt Erasmus+ ve španělštině, francouzštine a němčině

Přípravný kurz na studijní pobyt Erasmus+ ve Španělsku

Odbor zahraničních vztahů rektorátu ČVUT ve spolupráci s katedrou jazyků Fakulty elektrotechnické ČVUT nabízí přípravný kurz pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na španělských univerzitách.

Požaduje se vstupní znalost španělštiny alespoň na úrovni A2 Evropského referenčního rámce. Cílem kurzu je připravit studenty na praktické stránky pobytu a seznámit je s kulturou a reáliemi.

Kurz je jednosemestrální, 90 minut týdně.

Konání kurzu: středa 18:00 – 19:30 hod, učebna T2:E1-103a, FEL ČVUT, Technická 2, 1. patro

Zahájení: 22. 2. 2017

Maximální počet studentů v kurzu: 12

Poplatek za kurz: 1000 Kč za semestr.

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Novotná, tereza.novotna9@gmail.com

 

Příprava na studium v zahraničí pro studijní pobyty Erasmus+ s výukou v němčině

Ústav jazyků Fakulty strojní ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů rektorátu ČVUT pořádá kurz Příprava na studium v zahraničí pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na univerzitách v zemích s výukou v němčině.

Kurz je rozvržen do dvou semestrů, 13 dvouhodinových lekcí 1x týdně,

Jde o placený kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání v ceně 1000 Kč za semestr.

Konání kurzu: úterý 16:00 – 17.30 hod., učebna 304, Ústav jazyků Fakulty strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Zahájení: 28. února 2017

Vyučující: Mgr. Jaroslava Kommová

Zájemci ze všech fakult se mohou hlásit přímo u vyučující na adrese jaroslava.kommova@fs.cvut.cz, tel. +420 224 357 218.

Přihláška a další informace: https://www.czv.cvut.cz/priprava.php

 

Příprava na studium v zahraničí pro studijní pobyty Erasmus+ s výukou ve francouzštině

Katedra jazyků Fakulty stavební ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů rektorátu ČVUT pořádá kurz Příprava na studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ ve frankofonních zemích.

Konání kurzu: středa 17:00 – 18:40 hod., učebna B 260, katedra jazyků, Fakulta stavební

Zahájení: 22. února 2017

Poplatek za kurz: 1000 Kč za semestr.

Vyučující: PhDr. Radka Škardová

Zájemci ze všech fakult se mohou hlásit přímo u vyučující na adrese Radka.skardova@fsv.cvut.cz

 

 

Za obsah odpovídá: