Rozřazování studentů 1. ročníků prezenční formy bakalářského studia do oborů

Studenti 2. semestru programů  EEM a OI prezenční formy bakalářského studia  budou rozřazeni do příslušných oborů svého programu. Proces rozdělení do oborů proběhne podle tohoto harmonogramu:

  • Proběhnou besedy se studenty. Cílem besed je poskytnout studentům informace o oborech jejich programů. Besedy proběhnou v první polovině března 2017, termíny pro každý program jsou uvedeny níže.
  • Studenti vloží své pořadí zájmu o jednotlivé obory od 15. března až do 31. března 2017.
  • Vyhlášení výsledků bude zveřejněno nejpozději 7. dubna 2017 (17. dubna 2017 začínají předběžné zápisy).

Termíny besed k rozdělení do oborů

Program, obory Termíny besed
Elektrotechnika, energetika a management (obory: Aplikovaná elektrotechnika, Elektrotechnika a management) pondělí 13. 3. 16.00-18.00 místnost T2:D2-256
Otevřená informatika (obory: Informatika a počítačové vědy, Internet věcí, Počítačové hry a grafika, Software) středa 15. 3. 12.30 - 14.15 místnost T2:D3-209

Způsob vložení pořadí zájmu o obory

Pořadí zájmů o obory, na které chtějí být zařazeni, studenti vloží pomocí webové aplikace KOSi. K tomu slouží formulář „Ostatní / Projevení zájmu o obor“. Podle studentova studijního programu KOSi automaticky nabídne úplný seznam nabízených oborů tohoto programu. Studenti si mohou zvolit pořadí zájmu od 1 až do maxima dvou (EEM) resp. tří nabízených oborů (OI) příslušného programu (ve formuláři označí ve sloupci „Pořadí“ zvolené obory číslem od 1 až 2 resp.3). Svoji volbu student potvrdí klepnutím na tlačítko „Zapsat“.

Upozornění

V případě, že student nesestaví pořadí svých preferencí ze všech oborů příslušného programu, nebude zařazen do žádného oboru. Do preferovaného oboru pak může být případně přijat až v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti garantem příslušného oboru z pohledu kapacity oboru. Studenti bez přiřazeného oboru budou mít problém se zápisy do semestru a nemohli by své studium řádně ukončit (absolvuje se nejen v programu, ale i v oboru).

Praha 7. 3. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: