Výzva studentům prvního ročníku bakalářského studia programů Elektrotechnika, energetika a management a Elektronika a komunikace, týkající se přiznání mimořádného účelového stipendia na ubytování

Studenti, kteří splní všechny níže uvedené podmínky pro přiznání tohoto stipendia za jeden či oba semestry, vyplní žádost a odevzdají ji spolu s příslušnou přílohou nejpozději do 3. března 2017 své studijní referentce.

 1. Stipendium za zimní semestr akad. r. 2016/2017

  Mimořádné účelové stipendium na ubytování může být v souladu se Stipendijním řádem ČVUT, čl. 4, odst. 2h) studentům přiznáno při současném splnění všech následujících podmínek:

  • studium v prvním ročníku bakalářského programu Elektrotechnika, energetika a management nebo Elektronika a komunikace
  • trvalé bydliště je v České republice nebo Slovenské republice
  • dojezdová vzdálenost z místa trvalého bydliště do Prahy je větší než jedna hodina
  • zápis do studia v r. 2016
  • jde o první bakalářské studium na FEL ČVUT
  • maturita složená ve školním roce 2014/2015nebo 2015/2016
  • přijímací zkouška byla prominuta nebo v ní bylo dosaženo nejméně 11 bodů.
 2. Stipendium za letní semestr akad. r. 2016/2017

  Mimořádné účelové stipendium na ubytování může být v souladu se Stipendijním řádem ČVUT, čl. 4, odst. 2h) přiznáno studentům uvedených programů při současném splnění všech výše uvedených podmínek a zároveň obou následujících:

  • v zimním semestru ak. r. 2016/2017 získáno 30 kreditů
  • Vážený studijní průměr nejvýše 2,00.

Praha 14. 2. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan

Za obsah odpovídá: