Volně přístupné učebny pro studenty

Na základě studentských požadavků jsme umožnili přístup studentům do vybraných učeben mimo rozvrhovanou výuku. Učebny jsou k dispozici zdarma ke studiu nebo zájmové činnosti studentů FEL. Jiné aktivity musí být povoleny technicko-provozním oddělením (např. za komerční aktivity vybíráme nájemné).

Informace z přístupového systému jsou ukládány. Za stav učebny je odpovědný student, který ji svou kartou otevřel.  Ten je povinen při odchodu zhasnout a svou kartou zamknout. Pokud v místnosti někoho nechá, je v jeho zájmu dohlédnout na to, aby dotyčný odemkl svou kartou a tím přebral za místnost zodpovědnost. Případné závady je třeba okamžitě hlásit na Helpdesk.

Toto je zkušební provoz, budeme vděční za připomínky.

Jedná se o tyto místnosti

T2:C3-51

T2:C3-52

T2:C3-54

T2:A4-204

KN:E-128

Na Karlově náměstí se zatím bohužel více místností nenašlo.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Za obsah odpovídá: